Visita domiciliària

 1. Document: Instrumentos de valoración del programa de Atención a Domicilio [+]. Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFiC).
 2. Document: Atención al paciente pluripatológico. Proceso asistencial integrado. [+] Junta de Andalucía, Procesos asistenciales y grupos de referencia. [+]
 3. Escales i instruments per a la valoració en l'atenció domiciliària.
  1. Valoració de la marxa i l'equilibri
   • Escala de Tinnetti (risc de caigudes en ancians) [+]
  2. Valoració funcional de l'activitat diària
   • Índex de Katz (activitat bàsica de la vida diària) [+]
   • Escala de Barthel (activitat bàsica de la vida diària) [+] [+] [+]
   • Escala de Lawton (activitats instrumentals de la vida diària) [+] [+]
   • Escala Rakin modificada-Escala de discapacitat de Oxford [+]
  3. Valoració nutricional
   • Nutritional Screening Initiative (risc de mala nutrició) [+]
   • Mini Nutritional Assesment (valoració nutricional en geriatria) [+] [+]
   • Valoració nutricional en geriatria. [+]
  4. Valoració de l'autonomia i l'autocura
   • Escala EVAA [+]
  5. Valoració del funcionament familiar
   • APGAR familiar [+]
  6. Valoració de la càrrega de les guaridores i guaridors
   • Test de Zarit (sobrecàrrega del guaridor/a) [+] [+]
   • Índex d'esforç del guaridor/a [+] [+]
  7. Valoració social
   • Qüestionari de recolçament social funcional DUKE-UNK [+]
   • Escala «Gijón» de valoració socio-familiar en l'ancià [+] [+]
  8. Valoració mental
   • Escala PFEIFER-SPMSP/Q (detecció del deteriorament cognitiu en ancians) [+] [+] [+]
   • Test de l'informador (TIN) (deteriorament cognitiu en ancians) [+]
   • Mini Mental State Examination (valoració de l'estat cognitiu) [+]
   • Mini examen cognoscitiu de Lobo [+]
   • Escala Goldberg d'ansietat i depressió [+] [+]
   • Escala Yes(s)avage de depressió geriàtrica [+] [+]
   • Escala Rosemberg d'autoestima [+]
   • Global Deterioration Scale (evolució de la demència en l'ancià) [+]
   • Depressió Major segons el DSM-IV [+]
   • Escala Plutchick de risc suïssida [+]
   • Escala Plutchick de risc de violència [+]
   • Inventari de discapacitat de Sheehan [+]
   • Escala d'impressió clínica global [+]
   • Escala d'avaluació de l'activitat global [+]
  9. Valoració del risc per a desenvolupar úlceres per pressió
   • Escala Braden-Bergstrom [+]
   • Escala Norton [+]
  10. Valoració del dolor
   • Escala visual analògica graduada numèricament per a valoració de la intensitat del dolor [+]
   • Edmonton Symptom Assesment System [+]
  11. Valoració complementària del pacient terminal
   • Escala Ramsay de sedació del pacient [+]
   • Support Team Assessment Schedule [+]
   • Classificació Edmonton per al dolor produït pel càncer [+]