Estudi comunitari i desenvolupament comunitari

  1. Capítol 7. Análisis de la situación de salud. Una propuesta de investigación participativa. En: Mazarrasa et al. Salud Pública y Enfermería Comunitaria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana. 2003.[+]
    • Ajuda per a elaborar un quadre sinòptic [+]
    • Més ajuda? [+]
  2. Llibre Estudi de la situació de salud a Meliana 1997. Meliana: Ajuntament de Meliana. 1997. [+]
  3. Model de full de registre per a anotar la llista dels «Testimonis privilegiats» (o informants Clau) a qui se'ls hi ha realitzat el col·loqui. [+]
  4. Model de full de registre per a transcriure allò que diuen els «Testimonis privilegiats» i els «Col·loquis de carrer». [+]
  5. Llibre de VVAA. La mujer en el barrio de Nazaret. Monografies sanitàries. Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat i Consum. 1992. [+]
  6. Llibre de VVAA. Guía de Servicios de Salud y Bienestar de Castellar-Oliveral 1998. Centro de Salud de Castellar Oliveral y Unidad Docente de Salud Pública y Enfermería Comunitaria de la Universitat de Valencia. Imprés per Können Graphics, S.L. Patrocinat per Enrique Velarte Castellar, 1998. [+]