Salut laboral

 1. Evaluació i control sanitari dels Serveis de Prevenció de Riscs Laborals [+]
 2. Evaluació i control sanitari de les mutues [+]
 3. Promoció de la salut en els llocs de treball. Empreses Generadores de Salut [+]
 4. Document «Empreses Generadores de Salut» [+]
 5. Guia per a la prevenció de riscs laborals durant l'embaràs i la lactància [+]
 6. Vigilància sanitària de plaguicides i biocides [+]
  1. Manual per a l'obtenció del carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari. Nivell bàsic [+]
  2. Document «Assistència a activitats docents» [pdf]
  3. Registre oficial de productes biocides [+]
  4. Registre oficial d'establiments i serveis biocides [+]
 7. Seguritat química [+]
 8. Document «Participació en una visita d'inspecció» [pdf]
 9. Sistema d'información sanitària i vigilància epidemiològica laboral (SISVEL) [+]
 10. Guia per a la comunicació de sospites de malalties professionals [+]
 11. Prevenció del risc biològic en treballadores/es sanitaris [+]
 12. Vigilància de la salut post-ocupacional (amiant i afectats per l'exposició a l'aerografia tèxtil) [+]