Epidemiologia i vigilància de la salut

 1. Sistema de Notificació Obligatòria (MDO) [+]
 2. Xarxa de Vigilancia Microbiológica (xarxa MIVA) [+]
 3. Xarxa Sentinella Sanitària [+]
  1. Llista de problemes de salut inclosos en la Xarxa Sentinella Sanitària de la C. Valenciana [+]
  2. Sistema de vigilància de la grip en Espanya [+]
 4. Estudis epidemiològics [+]
  1. Guia d'actuació per a estudis de riscs i danys per a la salut [+]
 5. Malalties sotmeses a vigilància especial [+]
  1. Pla d'eliminació de la pallola en la C.V. [+]
  2. Malaltia meningocòcica [+]
  3. Encefalopatia Espongiforme Transmissible Humana [+]
  4. Plan d'erradicació de la Poliomielitis [+]
  5. Legionelosi [+]
 6. Registre de mortalitat [+]
 7. Malalties renals [+]
 8. Registre de SIDA/VIH [+]
 9. Càncer [+]
 10. Malalties rares [+]
 11. Salut reproductiva [+]
  1. Interrupció voluntària de l'embaràs [+]
  2. Registre de mortalitat perinatal [+]