Grau

SEMESTRE ASSIGNATURA TITULACIÓ CURS
1er 33510 Salut i Treball Social Treball Social 3
34376 Infermeria Comunitària Infermeria 2
2on 34332 Salut Pública Podologia 1
34375 Salut Pública Infermeria 1
34377 Gestió i administració dels serveis de salut Infermeria 2
1er-2on 34386 Practicum I Infermeria 3
34386 Practicum II Infermeria 3

 

 

 

 

 

 

Valencià