34386+7 Practicum I+II

1. Quadern de pràctiques.

Assignatura Castellà Valencià
34386 Practicum I (Salut Pública) [+] [+]
34387 Practicum II (Infermeria Comunitària)

2. Centres de Pràctiques, PACCS, Prof. FIP, alumnat.

 1. Relació de subgrups, Centres de Pràctiques, Professorat Associat de Ciències de la Salut, Professorat de referència en la Facultat d'Infermeria i Podologia, i alumnat en pràctiques.
  Grups Primer semestre Segon semestre
  B i C [+]  
  A i D   [+]
 2. Mapa per a localitzar els Centres de Pràctiques. [+]

3. Calendari d'activitats.

Primer semestre Segon semestre

Subgrups
BC-1, BC-2
BC-3, BC-4
[+]

Subgrups
AD-1, AD-2,
AD-3, AD-4
[+]

4. Dia i hora d'incorporació al Centre de pràctiques

Primer semestre Segon semestre
Incorporació de l'alumnat. [+] Incorporació de l'alumnat. [+]

5. Documents per a l'avaluació de les pràctiques.

 1. Els/les Prof. Assoc. CC. Salut avaluen als/les estudiants/es.
  1. Documents
   • A.1 - Centre de Salut [+]
   • A.2 - Centre de Salut Pública [+]
   • A.3 - Direcció General de Salut Pública [+]
   • A.4 - Centre penitenciari de Picassent [+]
   • B.1 - Xarrada d'Educació per a la Salut a l'Escola [+]
   • B.2 - Activitat de formació continuada [+]
   • B.3 - Exposició de formació continuada [+]
   • B.4 - Visita Domiciliària [+]
  2. Introducció «on line» de les puntuacions  [+]
 2. El Prof. Responsable d'Assignatura avalua a l'alumnat
  1. Documents
   • C.1 - Informe/memòria Practicum I (Salut Pública) [+]
   • C.2 - Informe/memòria Practicum II (Infermeria Comunitària) [+]
  2. Introducció «on line» de les puntuacions [+]
 3. Els/les estudiants/es avaluen als Prof. Assoc. CC. Salut.
  1. Documents
   • Centre de Salut i Centre Penitenciari Picassent [+]
   • Centre de Salut Pública [+]
   • Direcció General de Salut Pública [+]
  2. Introducció «on line» de l'avaluació. [+]
 4. Els/les estudiants/es avaluen les pràctiques segons els 8 apartats especificats. [+]

6. Materials d'utilitat per al desenvolupament de la pràctica

A) Las once funciones esenciales de la Salud Pública (OPS-OMS). [+]

B) Informació general (portals web)

 1. Organització Mundial de la Salut (OMS) [+]
 2. Organització Panamericana de la Salut (OPS) [+]
 3. Ministeri de Sanitat --> Salut pública [+]
 4. Ministeri de l'Interior --> Centre Penitenciar Picassent [+]
 5. Direcció General de Salut Pública [+]
 6. Portal de salut de la Comunitat (Cuidate) [+]

C) Centres de Salut Pública / Direcció General de Salut Pública.

 • Informació segons unitats
 1. Epidemiologia i vigilància de la salut [+]
 2. Promoció de la salut i prevenció de la malaltia [+]
 3. Salut laboral [+]
 4. Sanitat ambiental [+]
 5. Seguretat alimentària [+]

D) Centre penitenciari de Picassent.

 • Veure llista de documents en una finestra emergent. [+]

E) Estudi comunitari de salut i Desenvolupament comunitari.

 • Veure llista de documents en una finestra emergent. [+]

Fitxer comunitari

Accedir a les fitxers del fitxer comunitari [+]

F) Visita domiciliària.

 • Veure llista de documents en una finestra emergent. [+]

Vivenda

Questionari sobre la vivenda.  [+]

G) Guies per a una bona pràctica clínica.

 • Veure llista de documents en una finestra emergent. [+]

H) Llenguatge i gènere.

 1. Hablamos de salud. [+]
 2. Guía de uso para un lenguaje igualitario : Castellà [+] -- Valencià [+]

I) Normes de Vancouver.

 • Normes de Vancouver 2006 [+]
 • Requisits d'uniformitat. Exemples de referències. (2010) [+]

 

 

 

Valencià